Podstawowe pojęcia:Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębych przepisów.Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego).

Dłużnik to podmiot, który według treści tytułu wykonawczego ma obowiązek spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Tytuł egzekucyjny to dokument zawierający określenie dłużnika i wierzyciela oraz wskazujący na świadczenie które może dochodzić wierzyciel.

 
Kancelaria Komornicza Katarzyny Molendy-Skowera znajduje się we właściwości Sądu Rejonowego w Tarnowie. Swym zakresem obejmuje powiat tarnowski (za wyjątkiem gmin Wietrzychowice, Zakliczyn i Żabno). Ponadto informuje iż na dzień dzisiejszy właściwość do prowadzenia postępowań egzekucyjnych obejmuje obszar właściwości sądu apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (Art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku Dz.U.2018 poz.771 ) Dokonując wyboru wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art.10 ust.1 w/w ustawy).

Obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tarnowie swym zakresem obejmuje:

TARNÓW – Miasto,

TARNÓW – Gmina Wiejska:

 • Biała,
 • Błonie,
 • Jodłówka,
 • Wałki,
 • Kępa Bogumiłowicka,
 • Koszyce Małe,
 • Koszyce Wielkie,
 • Łękawka,
 • Nowodworze,
 • Poręba Radlna,
 • Radlna,
 • Tarnowiec,
 • Wola Rzędzińska,
 • Zawada,
 • Zgłobice,
 • Zbylitowska Góra

POWIAT TARNOWSKI

 • Gmina Ciężkowice:
  • Bruśnik,
  • Ciężkowice,
  • Falkowa,
  • Jastrzębia,
  • Kąśna Dolna,
  • Kąśna Górna,
  • Kipszna,
  • Ostrusza,
  • Pławna,
  • Siekierczyna,
  • Tursko,
  • Zborowice.
 • Gmina Gromnik:
  • Brzozowa,
  • Chojnik,
  • Golanka,
  • Gromnik,
  • Rzepiennik Marciszewski.
 • Gmina Lisia Góra:
  • Breń,
  • Brzozówka,
  • Kobierzyn,
  • Lisia Góra,
  • Łukowa,
  • Nowa Jastrząbka,
  • Nowe Żukowice,
  • Pawęzów,
  • Stare Żukowice,
  • Śmigno,
  • Zaczarnie.
 • Gmina Pleśna:
  • Dąbrówka Szczepanowska,
  • Janowice,
  • Kłokowa,
  • Lubinka,
  • Lichwin,
  • Łowczówek,
  • Pleśna,
  • Rychwałd,
  • Rzuchowa,
  • Świebodzin,
  • Szczepanowice,
  • Wożniczna.
 • Gmina Radłów:
  • Biskupice Radłowskie,
  • Brzeźnica,
  • Głów,
  • Łęka,
  • Siedliska,
  • Marcinkowice,
  • Niwka,
  • Przybysławice,
  • Radłów,
  • Sanoka,
  • Siedlce,
  • Wał Ruda,
  • Wola Radłowska,
  • Zabawa,
  • Zdrochec.
 • Gmina Ryglice:
  • Joniny,
  • Kowalowa,
  • Lubcza,
  • Ryglice,
  • Uniszowa,
  • Wola Lubecka,
  • Zalasowa,
  • Bistuszowa.
 • Gmina Rzepiennik Strzyżewski:
  • Rzepiennik Strzyżewski,
  • Rzepiennik Suchy,
  • Rzepiennik Biskupi,
  • Olszyny,
  • Turza.
 • Gmina Skrzyszów:
  • Skrzyszów,
  • Szynwałd,
  • Pogórska Wola,
  • Łekawica,
  • Ładna.
 • Gmina Szerzyny:
  • Czermna,
  • Ołpiny,
  • Swoszowa,
  • Szerzyny,
  • Żurowa.
 • Gmina Tuchów:
  • Burzyn,
  • Dąbrówka Tuchowska,
  • Grabek,
  • Jodłówka Tuchowska,
  • Karwodża,
  • Kielanowice,
  • Lubaszowa,
  • Łowczów,
  • Meszna Szlachecka,
  • Meszna Opacka,
  • Piotrkowice,
  • Siedliska,
  • Tuchów,
  • Trzemesna,
  • Zabłędza,
  • Buchcice.
 • Gmina Wierzchosławice:
  • Bobrowniki Małe,
  • Bogumiłowice,
  • Gosławice,
  • Komorów,
  • Łętowice,
  • Mikołajowice,
  • Ostrów,
  • Rudka,
  • Sieciechowice,
  • Wierzchosławice.
 • Gmina Wojnicz:
  • Zakrzów,
  • Rudka,
  • Dębina,
  • Łopoń,
  • Isep,
  • Biadoliny Radłowskie,
  • Grabno,
  • Milówka,
  • Łukanowice,
  • Olszyny,
  • Wielka Wieś,
  • Sukmanie.

Zapisz